| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

magyarok

Page history last edited by csikos.zsuzsa@... 2 years, 8 months ago

Magyarok Latin-Amerikában

 

1. Magyar jezsuiták tevékenysége Latin-Amerikában a gyarmati korban

-Lacza Tihamér: Magyar jezsuiták Latin-Amerikában (I-II.)

http://epa.oszk.hu/00000/00033/00003/lacza.htm

http://epa.oszk.hu/00000/00033/00004/lacza.htm

 

-Éder Xavér Ferenc: A perui Mojo tartomány és lakói

Messzi népek magyar kutatói, I. kötet, Budapest, Gondolat, 1978, 93-151.

 

-Torbágyi Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az I. világháború előtt, Szeged, 2009.

15-22

http://vmek.niif.hu/07500/07571/07571.pdf

 

-Babarczi Dóra: Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén, Szeged, 2011, 18-33; 80-92; 160-166.

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1439/1/Babarczi_MAGYAR_JEZSUIT%C3%81K_dolgozat.pdf

 

2. Az 1848/49-es magyar emigráció Latin Amerikában I.

 

a. Magyar katonák Narciso López expedíciójában

-Anderle Ádám: A 48-as magyar emigráció és Narciso López 1851-es kubai expedíciója,  Századok, 1973/3. 687-710.

-Anderle,Ádám: Az 1848/49-es magyar emigráció Latin-Amerikában. Új adatok, Acta Historica, Különszám, III. Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus, Szeged, 1991, 65-71.,

-Herminio Portell Vila: Narciso López y su época, La Habana, 1958

 

b. Magyarok részvétele Habsburg Miksa mexikói kalandjában

-Pawlowszky, Ede: Miksa császár mexikói szerencsétlen expeditiója leírásának 2. kiadása, Budapest, 1894. (első kiad.: 1882),

-Szenger, Ede: Mexikó felvidéke élet és kórtani tekintetben, Budapest, Franklin Társulat, 1877.

-Jancsó Katalin: Magyarok Habsburg Miksa, Mexikó császárának szolgálatában, Tiszatáj, 2011/1. 72-80.

https://www.researchgate.net/publication/280087551_Magyarok_Habsburg_Miksa_Mexiko_csaszaranak_szolgalataban

-Venkovits, Balázs: “A császárságnak buknia kellett”, Aetas, 29. évf. 2014. 2. szám, 28-46.,

-Szállási, Árpád: Report by a Hungarian Physician on Mexico in the Nineteenth Century. Hungarian Medical Journal, vol. 2., 2008, No. 4. 687–689.,

-Nagy Miklós, Mihály: „Mexikó magyar katonautazója: Pawlowszki Ede”, A Földrajz Tanítása, 7. évf. (1999) 5. sz. 11–17,

-Venkovits, Balázs: “Migration, Travel Writing and Propaganda: Hungarians in Porfirian Mexico”, Ideas, 6. otoño-invierno, 2015.

-Medzibrodszky Endre: Repercusión del imperio de Maximiliano y de la lucha independentista del pueblo mexicano en la prensa húngara contemporánea

http://www.ikl.org.pl/Estudios/EL06-2/EL06-2_14_medzibr.pdf

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.