| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

magyarok_LA

Page history last edited by csikos.zsuzsa@... 5 months, 1 week ago

MAGYAROK LATIN-AMERIKÁBAN

 

1. A Latin-Amerikai magyar emigrációra vonatkozó kutatások története

-Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest, 2004. 9-26.

-Anderle Ádám: Magyarok Latin-Amerikában, Rubikon, 2008/1

http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/magyarok_latin_amerikaban/

-Anderle Ádám: A magyar Latin-Amerika kutatások fél évszázada. Tézisek. Mítosz, vallás és egyház Latin-Amerikában (szerk. Bubnó Hedvig, Horváth Emőke, Szeljak György). Budapest, 2016. 13-26.

 

2. Magyar jezsuiták tevékenysége Latin-Amerikában

-Lacza Tihamér: Magyar jezsuiták Latin-Amerikában, Fórum Társadalomtudományi Szemle, 2000/1.

http://epa.oszk.hu/00000/00033/00003/lacza.htm

http://epa.oszk.hu/00000/00033/00004/lacza.htm

-Éder Xavér Ferenc: A perui Mojo tartomány és lakói

Messzi népek magyar kutatói, I. kötet, Budapest, Gondolat, 1978, 93-151.

-Torbágyi Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az I. világháború előtt, Szeged, 2009.

15-22.

http://vmek.niif.hu/07500/07571/07571.pdf

-Babarczi Dóra: Magyar jezsuiták Brazíliában a 18. század közepén, Szeged, 2011, 18-33; 80-92; 160-166.

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1439/1/Babarczi_MAGYAR_JEZSUIT%C3%81K_dolgozat.pdf

 

3. Az 1848-49-es magyar katonai emigráció Latin-Amerikában

-Venkovits Balázs: „Mi otthon félre vagyunk vezetve”. Magyar utazók és kivándorlók Mexikóban a 19. század második felében. Debrecen, 2018, 15-25.

-Anderle Ádám: Az 1848/49-es magyar emigráció Latin-Amerikában. Új adatok. Acta Historica, 1991/3. 65-71.

http://acta.bibl.u-szeged.hu/3059/

-Torbágyi Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az I. világháború előtt, Szeged, 2009. 31-57.

-Anderle Ádám: A 48-as magyar emigráció és Narciso López 1851-es kubai expedíciója,  Századok, 1973/3. 687-707.

http://real-j.mtak.hu/13723/

-Venkovits Balázs: „Mexikó feltérképezése: László Károly Észak-Amerikában”. In: „Mi otthon félre vagyunk vezetve”. Magyar utazók és kivándorlók Mexikóban a 19. század második felében. Debrecen, 2018, 79-114.

-Dojcsák Győző: Emlékezés Czegei Wass Sámuelre. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1985/1. 55-60.

https://library.hungaricana.hu/hu/view/SZAK_FOLD_Fmt_01_1985/?query=S&pg=56&layout=s

-Anderle Ádám: A modern argentin hadsereg létrejöttének kérdéséhez: Czetz János. Hadtörténelmi Közlemények, 1970/2. 225-233. (COOSPACE)

-Csikós Zsuzsanna: Czetz János, egy magyar tábornok Argentínában, Interpress Magazin, Budapest, 1987/december, 41-43. (COOSPACE)

-Czetz János: Emlékezéseim. Elektronikus dokumentum. https://mek.oszk.hu/08500/08509/

-Siposné Kecskeméthy Klára: Két életút két hazában. 194 éve született Czetz János. Hadtudomány, 2016/3-4. 131-144. (COOSPACE)

- Siposné Kecskeméthy Klára: Czetz János katonai pályafutása Argentínában (COOSPACE)

 

4. Miksa császár magyarjai

-Jancsó Katalin: Magyarok Habsburg Miksa, Mexikó császárának szolgálatában, in: Tiszatáj, 65. évf., 1. szám, Szeged, 2011. január.

https://www.researchgate.net/publication/280087551_Magyarok_Habsburg_Miksa_Mexiko_csaszaranak_szolgalataban

-Venkovits, Balázs: “A császárságnak buknia kellett”, Aetas, 29. évf. 2014. 2. szám, 28-46.

-Venkovits, Balázs: „Szenger Ede és Pawlowszki Ede: magyarok a második mexikói birodalomban”. In: „Mi otthon félre vagyunk vezetve”. Magyar utazók és kivándorlók Mexikóban a 19. század második felében. Debrecen, 2018, 194-218.

-Nagy Miklós, Mihály: „Mexikó magyar katonautazója: Pawlowszki Ede”, A Földrajz Tanítása, 7. évf. (1999) 5. sz. 11–17.

https://socialhistories.blog.hu/2008/11/29/egy_onkentes_naploja_miksa_csaszar_mexikoi_kalandjarol

 

5. Magyar utazók Latin-Amerikában a XIX. század második felében

-Csikós Zsuzsanna: Magyar utazók Latin-Amerikában a XIX. század második felében: Rosti Pál és Bánó Jenő Venezuela képe. FUT. Földrajz –Utazás – Történelem. Budapest, 2018. 97-105.

-Kincses Károly: Rosti Pál. Budapest, 1992.

-Venkovits Balázs: „A fényrajzolás mester: Rosti Pál Mexikóban”. In: „Mi otthon félre vagyunk vezetve”. Magyar utazók és kivándorlók Mexikóban a 19. század második felében. Debrecen, 2018,147-194.

-Rosti Pál: Úti emlékezések Amerikából.  Messzi népek magyar kutatói, I. Budapest, 1978. 276-306.

-Siposné Kecskeméthy Klára: Bánó Jenő, a magyar világutazó. Comitatus, 2014/24. 63-72.

-Jancsó Katalin: Fehér, vörös, sárga és fekete. Bánó Jenő és a soketnikumú Amerika. KET. Kultúrák és etnikumok találkozása. Budapest, 2019. 45-54.

-Venkovits, Balázs: „Bánó Jenő és egy új Mexikó”. In: „Mi otthon félre vagyunk vezetve”. Magyar utazók és kivándorlók Mexikóban a 19. század második felében. Debrecen, 2018, 233-263.

 

6.  Magyar utazók Latin-Amerikában a XX. század első felében

-Tar Ferenc: Lendl Adolf dél-amerikai útja. Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 1986/3. 29-32.

-Lambert Gábor: Pampák tudós vándora. Figyelő, 2007/26. 46-48.

-Lendl Adolf: Úti levelek két világrészből. Messzi népek magyar kutatói, II. Budapest, 1978.  244-259

-Jancsó Katalin: Társas kapcsolatok és a család szerepe magyar szemmel a perui és a venezuelai Amazóniában. A család egykor és ma 5. MTA-SZTE Vallási Kultúrakutató Csoport, Szeged, 2019. 260-269. (Fejős Pál, Ata Kandó)

http://publicatio.bibl.u-szeged.hu/17674/

 

7. Magyarok Latin-Amerikában a két világháború között

-Varga Ilona: Adalékok az Argentínába kivándorló magyarok életének alakulásához a két világháború között. Acta Historica, 1973, 46. 45-59.

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/acthist/article/view/9844/9736

-Varga, Ilona: Latin-Amerikai magyar telepek és külképviseletek a gazdasági világválság időszakában Acta Historica, 1971. 35. 79-101.

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/acthist/article/view/9825/9717

-Varga Ilona: A kivándorlás irányváltozásai és a magyar kivándorlók beilleszkedése Latin-Amerikában a két világháború között. Acta Historica, Szeged, 1976. 3-50.

https://ojs.bibl.u-szeged.hu/index.php/acthist/article/view/9855/9747

-Kaczúr Ágnes: Magyar világ Brazíliában: beilleszkedés és beillesztés. Azonosság és másság-Tanulmányok Latin-Amerika történetéből. Z-füzetek, Budapest, 1992. 62-68.

 

8. Magyarok Latin-Amerikában a II. világháború után

-Torbágyi Péter: Magyarok Latin-Amerikában. Budapest, 2004.

-Némethyné Kesserű Judit: „Szabadságom lett börtönöm.” Az argentínai magyarok története.1948-1968. Budapest, 2007.

-Csikós Zsuzsanna: Magyar szervezetek Argentínában 1945 után. Acta historica, Különszám, 1991. 119-125.

http://acta.bibl.u-szeged.hu/3065/

-Csikós Zsuzsanna: Magyar szervezetek és újságok Argentínában (1945-1956). Tiszatáj, 1988/7. 78-82.

-Pongrácz Attila: A Sao-Paulói magyarság, 1945-1990. Szeged, 2009. 30-136.

http://doktori.bibl.u-szeged.hu/1211/

 

9. Az 1956-os magyar forradalom  Latin-Amerikában

-Anderle Ádám(szerk.):A magyar forradalom és a hispán világ 1956. Szeged, 2007.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.