| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

magyarhispán

Page history last edited by csikos.zsuzsa@... 4 years, 7 months ago

MAGYAR-SPANYOL-AMERIKAI IRODALMI KAPCSOLATOK

TEMATIKA

 

1.a. Bevezetés a magyar-spanyol amerikai irodalomtörténeti kapcsolatok kutatásába(március 16.)

-módszerek, témakörök, szakirodalom, források

b. Magyar-spanyol-amerikai irodalmi kapcsolatok története az 1900-as évekig  

-Salvador Bueno: Cinco siglos de relaciones entre Hungría y América Latina. Budapest, Corvina, 1977. Capítulo II. (29-54); Capítulo V. (135-154)

-Éder Xavér Ferenc: A perui Mojo tartomány és lakói

Messzi népek magyar kutatói, I. kötet, Budapest, Gondolat, 1978, 93-151.

 

 2. Magyar utazók  Latin-Amerikában a XIX. század második felében és a XX. század elején: Rosti Pál, László Károly,Wass Sámuel, Lendl Adolf (március 23.)

-Rosti Pál: Úti emlékezetek Amerikából. Budapest, Balassi, 1992.

-Kincses Károly: Rosti Pál. Budapest, 1992.

-László Károly levelei a Vasárnapi Újság számára

http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=30

-Wass Sámuel: Kilencz év egy száműzött életéből. Pest, 1862.

https://books.google.hu/books?id=FKk_AAAAYAAJ&printsec=frontcover&hl=hu&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

-Lendl Adolf: Úti levelek két világrészből. Budapest, 1911.

http://library.hungaricana.hu/hu/view/SzZsVadKonyvgy_52/?pg=0&layout=s

-http://at-utazok.blog.hu/

 

3. Magyar irodalom Spanyol-Amerikában (április 6.)

-Petőfi Sándor, Ady Endre, József Attila, Jókai Mór, Remenyik Zsigmond, Márai Sándor, Passuth László

-Salvador Bueno: Cinco siglos de relaciones entre Hungría y América Latina. Budapest, Corvina, 1977. Capítulos VII-VIII. (184-241)

-Zsigmond Remenyik: El lamparero alucinado (ed. de László Scholz). Madrid, Iberoamericana, 2009.

-Endre Ady: Poemas. Budapest, Z-füzetek, 158, 2015.

-Poemas. Sándor Petőfi. La Habana, 1973.

-Faix Dóra: Egy utazás emlékei. Márai Sándor (el)ismertsége Spanyolországtól Argentínáig, in: Az identitás régi és új koordinátái. Budapest, 2008,  69-76.

-Bán Mónika: Latin-Amerikai témák Jókainál, in: Tiszatáj, 2011, január, 66-72.

http://epa.oszk.hu/00700/00713/00232/pdf/tiszataj_EPA00713_2011-01_66-71.pdf

 

 

4.  A spanyol-amerikai magyar diaszpóra irodalma a XX. században (április 13.)

-Némethy Kesserű Judit: "Szabadságom lett a börtönöm." Az argentinai magyar emigráció története 1948-1968. Budapest, 2003.

-A buenos-airesi Hungária Könyvbarátok Köre kölcsönkönyvtár adománya az SZTE Klebelsberg könyvtár Hispanisztika Különgyűjteményének (2008)

-Argentínai Magyar Hírlap, Délamerikai Magyarság irodalmi témájú cikkei

 http://epa.oszk.hu/html/vgi/boritolapuj.phtml?id=00674

 http://epa.oszk.hu/html/vgi/kardexlap.phtml?id=4

Barsy Kálmán, Susana Wein, Ferdinandy György

-Csikós Zsuzsanna: Magyar vagy mexikói? Az önazonosság kérdése Susana Wein prózájában, in: Tiszatáj, LXIII, 10. szám, 2009, 64–70.

-Szilágyi Zsófia: Ferdinandy György. Pozsony, Kalligram, 2002.

-Laboncz Zsuzsa: Kálmán Barsy, un escritor húngaro en Puerto Rico, in: Acta Hispanica, 17. Szeged, 2012, 79-95.

http://www.hispanisztikaszeged.hu/images/actahispanica/acta17.pdf

 

5.Spanyol-amerikai irodalom Magyarországon (május 4.)

-Scholz László: A spanyol-amerikai irodalom rövid története. Budapest, 2005. p. 291-300

-Nagyvilág folyóirat, Eötvös Kiadó kiadványai, bibliográfiák és fordítások

 http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/

 -Obras traducidas del español al húngaro editadas en Hungría entre 1945-1979. Budapest, 1980.

 Spanyol-amerikai írók Magyarországon és Magyarországról, magyar vonatkozások

-G. G.Márquez: Magyarországon jártam, in: Nagyvilág, 2006/9-10, 913-926.

http://www.nagyvilag-folyoirat.hu/2006-9-10-ok.pdf

-M. Á. Asturias-Pablo Neruda: Megkóstoltuk Magyarországot. Budapest, 1969.

 

Követelmények, feladatok:

1. Órai referátumok

2. Bibliográfiai gyűjtés egy tetszőleges kortárs spanyol-amerikai író (J. L. Borges, Julio Cortázar, Octavio Paz, Carlos Fuentes, G. G. Márquez, Alejo Carpentier, M. Vargas Llosa stb.) magyar nyelvre fordított műveiről és az ezekről megjelent cikkekről, tanulmányokról.

Beadási határidő: 2016. május 4.

 

Ajánlott irodalom:

-Gyarmati János-Borsányi László-Fözy Vilma: Viajeros húngaros en América. Objetos de etnografía y arqueología americanos en museos húngaros, in: Anales del Museo de América, 5, Madrid, Museo de América, 1997. 103-116.

http://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=gyarmati+j%C3%A1nos

-Jancsó Katalin: Húngaros en los trópicos. Rosti Pál y otros viajeros en el Caribe y en América Central en la segunda parte del siglo XIX, in: Acta Hispanica, 18, Szeged, Departamento de Estudios Hispánicos, 2013. 73-83.

http://www.hispanisztikaszeged.hu/images/actahispanica/acta18.pdf

-Venkovits Balázs: „We are Clearly Deceived at Home:” Inter-American Images and the Depiction of Mexico in Hungarian Travel Writing During the Second Half of the Nineteenth Century. PhD értekezés. Debrecen, 2014.

-Csikós Zsuzsanna: Un viajero húngaro por las tierras sudamericanas. La expedición de Adolf Lendl en Argentina y en Chile (1907), in: Americana: E-Journal of American Studies in Hungary, XI, Szeged, 2015.

http://americanaejournal.hu/vol11no1/csikos

-Csikós Zsuzsanna: Relaciones literarias entre Hungría y América Hispana: algunas observaciones, in: Colindancias 3, Temesvár, 2012, 9-19.

http://dialnet.unirioja.es/buscar/documentos?querysDismax.DOCUMENTAL_TODO=csik%C3%B3s+zsuzsanna

-Tóth Éva: La imagen de América Latina en las letras húngaras y la presencia de la literatura húngara en América Latina, in: Acta Hispanica, 16. Szeged, 2011, 47-53

http://www.hispanisztikaszeged.hu/images/actahispanica/acta16

 -Tóth Éva: Táguló körök. Teleszkóp sorozat 23, Kráter Kiadó, 2005.

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.