| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

lair2

Page history last edited by csikos.zsuzsa@... 3 years, 3 months ago

Az új spanyol-amerikai próza

/Tematika és kötelező irodalom/

 

1. A XX. századi új spanyol-amerikai regény fejlődése – Előzmények és irányzatok

    A „boom” fogalma

 

2. A mágikus realizmus elméletei és M. Ángel Asturias prózája

         

3. Alejo Carpentier és a „csodás való” elmélete        

 

4. Jorge Luis Borges fantasztikus novellái

         

5. Az új mexikói regény fejlődése: Juan Rulfo és Carlos Fuentes prózája

          

6. Mario Vargas Llosa újrealista társadalmi regényei

 

7. Augusto Roa Bastos és a diktátor regények

    

8. Mágia és erőszak: Gabriel García Márquez szépprózája

        

9. A spanyol-amerikai egzisztencialista próza képviselői: Ernesto Sabato és Juan Carlos Onetti

         

10. A mindennapi fantasztikum: Julio Cortázar prózája

 

11. A kortárs chilei széppróza: José Donoso, Antonio Skármeta, Roberto Bolaño

 

12. A "boom" utáni nemzedékek elbeszélői és irányzatai

          

 

Kötelező irodalom:

Az alábbi listából öt mű elolvasása kötelező a vizsgára

 

M. Ángel Asturias: Elnök úr

Alejo Carpentier: Eltűnt nyomok

J. Luis Borges: Fikciók, Az Alef című elbeszéléskötetek

Juan Rulfo: Pedro Páramo

Carlos Fuentes: Artemio Cruz halála

M. Vargas Llosa: Négy óra a Catedralban; A kecske ünnepe; A város és a kutyák

G. G. Márquez: Száz év magány; A pátriárka alkonya

Julio Cortázar: Sántaiskola; Rítusok, Átjárók, Játékok című elbeszéléskötetek

Ernesto Sabato: Az alagút

J. Carlos Onetti: A hajógyár

A. Roa Bastos: Embernek fia

José Donoso: Határtalan vidék

Roberto Bolaño: Távoli csillag; Éjszaka Chilében

Manuel Puig: Rita Hayworth árulása

Antonio Skármeta: Neruda postása

Laura Esquivel: Szeress Mexikóban

Tomás Eloy Martínez: A méhkirálynő röpte; A tangóénekes

 Álvaro Mutis: Magroll, az Árbocmester nekibuzdulásai és hányattatásai I-II.

Ricardo Piglia: Éjjeli vadászat

          

                                                                                                

Ajánlott irodalom:

 

1. Scholz László: A spanyol-amerikai irodalom rövid története (Gondolat, 2005.)

2. Kulin Katalin: Esszék latin-amerikai regényírókról  (Szeged, 1993.)

3. Bényei Tamás: A krimi, a metafizika és a posztmodern. Budapest, Akadémiai, 2000.

4. Nagyvilág. Világirodalmi folyóirat. 1997, 3-6.

5. Szabó Gábor: Hiány és jelenlét. Szeged, Messzelátó, 2000.

6. Kulin Katalin: Manuel Puig külön útja. Budapest, Akadémiai, 1995.

7. Haraszti Zsuzsa: A megaláztatás problematikája  Mario Vargas Llosa regényeiben. Budapest, Akadémiai, 1977.

8. Kulin Katalin: Mítosz és valóság.  Budapest, Akadémiai,  1977.

9. Bényei Tamás: Apokrif iratok. Mágikus realista regényekről. Debrecen, 1997.

10. Edwin Williamson: Borges. Az életút. Budapest, Európa, 2010.

11. G. García Márquez: Azért élek, hogy elmeséljem az életemet. Budapest, Magvető, 2006.

12. M. Vargas Llosa: Utazás a fikció birodalmába. J. Carlos Onetti világa. Budapest, Európa, 2010.

13. Imrei Andrea: Álomfejtés. Julio Cortázar novelláinak szimbólumelemzése. Budapest, L'Harmattan, 2003.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.