| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Social distancing? Try a better way to work remotely on your online files. Dokkio, a new product from PBworks, can help your team find, organize, and collaborate on your Drive, Gmail, Dropbox, Box, and Slack files. Sign up for free.

View
 

publicaciones

Page history last edited by csikos.zsuzsa@... 9 months ago

PUBLIKÁCIÓK/PUBLICACIONES

ZSUZSANNA CSIKÓS

 

1. Könyv/Libro:

--El problema del doble en Cambio de piel de Carlos Fuentes, Budapest, Akadémiai

Kiadó, 2003.

 

2. Könyvszerkesztés és kiadás/Edición y redacción de libros

-Treinta lecciones sobre la civilización hispanoamericana. Textos seleccionados por

Zsuzsanna Csikós, Szeged, 1994.

--Latinoamericanistas en Hungría, 1992. Szeged, 1992.

--Acta Hispanica, IX – XIV, XVIII, XIX, XX, Szeged, 2004-2011, 2013, 2014, 2015.

--Az identitás régi és új koordinátái. Tanulmányok Anderle Ádám 65. születésnapjára,

Budapest, Palatinus, 2008.

--Colindancias, Temesvár, 2011/2., 2012/3.

--Encrucijadas. Estudios sobre la historia de las relaciones húngaro-españolas (ed. Zsuzsanna Csikós), Huelva, 2013.

--Románc és vértanúság. Nők a hispán világ történetében (Csikós Zsuzsannna -Szilágyi Ágnes Judit), Szeged, Americana eBooks, 2015.

--Az én szívem/Mi corazón. Poesía húngara contemporánea, Huelva, 2015.

--Kortárs spanyol mozaik, Tiszatáj, 2016. március

--Transiciones. De la dictadura a la democracia. Szeged, 2016.

--A mi santeránk. Tanulmányok Dornbach Mária 70. születésnapjára, Szeged, 2016.

--Un viajero por caminos hispanos. Libro homenaje al profesor Ádám Anderle, Szeged, 2017.

--25 év-25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. Szeged, JATEPress, 2018.

 

3. Tanulmányok/Ensayos:

--Magyar szervezetek és ujságok Argentínában 1945-1956, in: Tiszatáj, Szeged, 1988/7,

82-87.

--Magyar szervezetek Argentínában 1945 után, in: Acta Historica, Különszám a III.

Nemzetközi Hungarológiai Kongresszus tiszteletére, Szeged, 1991, 119-126.

--Sobre la historia de la prensa húngara en Argentina, in: Europa Central y América

Latina, Szeged, 1993, 65-84.

--J. C. Onetti: La cara de la desgracia /Análisis narratológico/, in: Acta Hispanica, I, 1996, 33-41.

--J. C. Onetti: La casa en la arena /Análisis narratológico y semiótico/, in: Acta Hispanica, III,1998, 25-39.

--La influencia de J. L. Borges en Cambio de piel de Carlos Fuentes: un ejemplo de

intertextualidad. Deutsches Requiem, in: Acta Hispanica, V, 2000, 39-47.

--Los códigos paraliterarios en Cambio de piel de Carlos Fuentes, in: Acta Hispanica, VI, 2001, 9-22.

--La influencia de Cervantes en Cambio de piel de Carlos Fuentes, in: László Scholz-

László Vasas (eds.): Cervantes y la narrativa moderna, Debrecen, 2001, 193-200.

--Az intertextualitás problematikája Carlos Fuentes műveiben, in: Fischer Ferenc-Kozma

Gábor- Lilón Domingo (eds.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 1: Első Pécsi

Latinamerikanista Találkozó Tudományos Szeminárium, Pécs, 2003, 381-394.

--La función del espacio en Los años con Laura Díaz de Carlos Fuentes, in: Gabriella

Menczel-László Scholz (eds.): El espacio en la narrativa moderna en lengua española,

Budapest, 2003, 280-284.

--La presencia de la Historia en la novela Cristóbal Nonato de Carlos Fuentes, in: Ferenc

Fischer-Gábor Kozma-Domingo Lilón (eds.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 2: I

Encuentro en Pécs de Latinoamericanistas de Europa Central, Pécs, 2004, 507-519.

--El encuentro literario de dos mundos y de dos épocas: Bernal Díaz del Castillo y Carlos

Fuentes, in: Ferenc Fischer-Gábor Kozma-Domingo Lilón (eds.): Iberoamericana

Quinqueecclesiensis 4: Viejos y nuevos encUEntros entre Europa y América Latina. Actas

del II EncUEntro en Pécs de Investigadores del Mundo Iberoamericano, Pécs, 2006, 575-

585.

--El problema del doble en Novelas ejemplares de Cervantes, in: Acta Hispanica X, Szeged, 2005, 47-57.

--La función de la metamorfosis en la cuentística de Juan José Millás, in: Gabriella

Menczel-László Scholz (eds.): La metamorfosis en las literaturas en lengua española,

Budapest, 2006, 96-102.

--El problema de la identidad en la cuentística de Carlos Fuentes, in: Menczel Gabriella-

Vasas László (eds.): Az irodalom önismeret. Tanulmányok Kulin Katalin születésnapjára,

Budapest, Palimpszeszt, 2007, 59-68.

--El conflicto entre la autenticidad infantil y la falsedad del mundo de los adultos: el caso

de los niños enfermos en algunos cuentos hispánicos, in: Gabriella Menczel-László Scholz

(eds.): La presencia del niño en las literaturas en lengua española. La niñez como

dimensión, objeto y perspectiva del discurso literario, Budapest, Eötvös, 2007, 458-464.

--¿Ser mexicano o húngaro? El problema de la identidad en la narrativa de Susana

Wein, in: Acta Hispanica, XIII, 2008, 33-42.

--Bevezető gondolatok a kortárs spanyol bűnügyi regényhez. Manuel Vázquez

Montalbán és a Pepe Carvalho sorozat, in: Mediterrán Világ, 2009/10, 31-43.

--Magyar vagy mexikói? (Az önazonosság kérdése Susana Wein prózájában), in: Tiszatáj,

2009/10, 64-71.

--Las relaciones espaciotemporales como señas de identidad de los personajes en dos

novelas de Carlos Fuentes: Los años con Laura Díaz e Instinto de Inés, in: Études

Romanes de Brno 30/2009/2, 159-167.

--Ciklikus történetszemlélet? Megjegyzések Carlos Fuentes prózájához, in: Ferwagner

Péter Ákos-Kalmár Zoltán (eds.): Az átmenet egyensúlya, Budapest, Áron Kiadó, 2010, 313-

322.

--Algunas observaciones sobre los temas históricos de la narrativa de Carlos Fuentes, in: Colindancias, Temesvár, 2010/1, 75-80.

--Las guerras de independencia de Carlos Fuentes, in: Colindancias, Temesvár, 2011/2, 105-113.

--Contemplar otras vidas para identificarse. Análisis narratológico de dos cuentos de Antonio Muñoz Molina, in: Kutasy Mercédesz-Menczel Gabriella-Scholz László (eds.): Espejos y prismas. Tradición y renovación en la narrativa breve moderna de España e Hispanoamérica, Budapest, Eötvös Kiadó, 2011, 60-67.

--Carlos Fuentes függetlenségi háborúi, in: Anderle Ádám (ed.): Latin-Amerika: A függetlenség útja, Szeged, 2012, 99-109.

--Relaciones literarias entre Hungría y América Hispana: algunas observaciones, in: Colindancias 3, Temesvár, 2012, 9-19.

--La figura de la Malinche en la literatura hispana del siglo XX: La aprendiz de bruja de Alejo Carpentier, Todos los gatos son pardos de Carlos Fuentes y Jubileo en el Zócalo de Ramón Sender, in: Revista Historia de las Mujeres, 153/2014, Perú

http://www.cemhal.org/revista4.html

--Un viajero húngaro por las tierras sudamericanas. la expedición de Adolfo Lendl en Argentina y en Chile (1907), in: Americana: E-Journal of American Studies in Hungary, XI.

--Malinche ábrázolások a hispán irodalomban, in: Románc és vértanúság. Nők a hispán világ történetében (Csikós Zsuzsannna Szilágyi Ágnes Judit). Szeged, Americana eBooks, 2015.

--Un género atípico con realidades insólitas: los articuentos de Juan José Millás, in: Colindancias, 2015/6, 193-202.

--A kortárs spanyol regény. Rövid fejlődéstörténet Pascual Duarte halálától a Beleszerelmesedésekig, in: Tiszatáj, 2016. március, 5-22.

--Carlos Fuentes asszonyai, in: A mi santeránk. Tanulmányok Dornbach Mária 70. születésnapjára, Szeged, 2016, 245-255.

--A spanyol polgárháború traumája a kortárs spanyol szépprózában, in: Mediterrán Világ, 2017/39-40, 78-90.

--Setenta años de la novela española en Hungría, in: Un viajero por caminos hispanos. Libro homenaje al profesor Ádám Anderle, Szeged, 2017, 115-125.

--Egy vándor hispán utakon. Emlékkiállítás Anderle Ádám tiszteletére, in: Világtörténet 8. 2018, 95-101.

--Una diplomacia en común: Jorge Edwards y Pablo Neruda en París (1971-1973), in: Domingó Lilón, Máté Deák (szerk.): Encuentros: Europa - Iberoamérica en un mundo globalizado. Libro homenaje al Prof. Ferenc Fischer en su 65 aniversario, Pécs, 2018, 61-68.

--Magyar utazók Latin-Amerikában a XIX. század második felében: Rosti Pál és Bánó Jenő Venezuela képe, in: Lendvai Tímár Edit, Berta Erika, Lehoczki Zsuzsanna, Pravetz Beáta (szerk.): FUT: Földrajz - Utazás - Történelem, Budapest, 2018, 97-104.

--La recepción del boom hispanoamericano en Hungría: algunas aportaciones, in: Cuadernos del CILHA 19. 2018, 17-33.

--La recepción de las novelas cortas de los autores de la nueva narrativa hispanoamericana: algunas aportaciones, in: Colindancias, 9. 2018, 9-21.

--Írók és diplomaták. Jorge Edwards esete a Castro-kormánnyal (1970-1971), in: 25 év-25 tanulmány. Fejezetek a Hispanisztika Tanszék történetéből. Szeged, JATEPress, 2018, 219-225.

 

 

4. Szakmai lektorálás/Revisión

--Torbágyi, Péter: Magyar kivándorlás Latin-Amerikába az első világháború előtt,

Szeged, 2009.

--Szente-Varga Mónika: A 2012-es mexikói választások. Budapest, Gondolat, 2012.

--Szente-Varga Mónika:  El baúl de las nomeolvides. Relaciones húngaro-mexicanas, Budapest, 2017.

 

5. Fordítás/Traducciones

--Müller, Miklós: A megszelidített fény, Szeged, 1994. (társfordító)

--Gasparini, Juan: Diktátorok asszonyai, Budapest, Gabo, 2003, 181-309.

--Wein, Susana: Drága Róza, in: Tiszatáj, 2009/10, 71-76.

--Antonio Muñoz Molina: A megszállott, in: Tiszatáj, 2016. március, 23-29.

--Antonio Muñoz Molina: Az árnyékember, in: Tiszatáj, 2016. március, 30-33.

 

6. Cikk/Artículo

--Czetz János, egy magyar tábornok Argentínában, in: Interpresz Magazin, 1988.

--Ciencia y pasión: Ádám Anderle y la creación de nuevas generaciones de hispanistas en Hungría, in: Un viajero por caminos hispanos. Libro homenaje al profesor Ádám Anderle, Szeged, 2017, 9-15.

--Egy vándor hispán utakon. Emlékkiállítás Anderle Ádám tiszteletére, in: Világtörténet, 2018/8, 95-100.

--Kulturális mozaik Latin-Amerikából: Mitosz, vallás és egyház Latin-Amerikában. A Boglár Lajos emlékkonferencia tanulmánykötete, in: Orpheus Noster, 11. 2019, 93-102.

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.