| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Stop wasting time looking for files and revisions. Connect your Gmail, DriveDropbox, and Slack accounts and in less than 2 minutes, Dokkio will automatically organize all your file attachments. Learn more and claim your free account.

View
 

curriculum

Page history last edited by csikos.zsuzsa@... 3 years, 11 months ago

Dr. Csikós Zsuzsanna

Végzettség:

Történelem-orosz-spanyol nyelv és irodalom szakos középiskolai tanár

 

Tudományos fokozat

irodalomtudományi PhD (summa cum laude) /Okl. szám: P-707/2002/

-El problema del doble en Cambio de piel de Carlos Fuentes

 

Eddigi oktatói tevékenység

1989-1993: JATE Latin-Amerika Története Kutatócsoport, tud. segédmunkatárs

1993-: SZTE Hispanisztika Tanszék, tanársegéd, adjunktus, docens (2006-)

 

Oktatott tárgyak:

Spanyol-amerikai prózairodalom, Kortárs spanyol prózairodalom,

Hispán krónikairodalom, Modern irodalomelméletek, Magyar-hispán irodalmi kapcsolatok,

Mai Magyarország, Mai Latin-Amerika

 

Kutatási területek:

Modern hispán próza ; Magyar-hispán irodalmi kapcsolatok;

Latin-amerikai magyar kivándorlás

 

Munkaköri leírás:

 Irodalmi kurzusokért felelős vezető oktató

Tanszékvezető helyettes (2008-2014)

Tanszékvezető (2014-)

Spanyol tanári MA és az Osztatlan tanárképzés szakfelelőse

 

Tisztségek:

Magyar Latinamerikanisták Társaságának titkára 1992-1996

Acta Hispanica Szerkesztőbizottságának tagja

Colindancias (Temesvár) külső szerkesztője

OTDK zsüri tag, elnök  (2007, 2009, 2013)

Szakmai konzulens BME

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.