| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • Finally, you can manage your Google Docs, uploads, and email attachments (plus Dropbox and Slack files) in one convenient place. Claim a free account, and in less than 2 minutes, Dokkio (from the makers of PBworks) can automatically organize your content for you.

View
 

narratología

Page history last edited by Csikós Zsuzsa 11 years, 4 months ago

 

 

NARRATOLÓGIAI ÉS IRODALMI SZAKSZEMINÁRIUM II.

 

 

1. Maár Judit: A drámai és az elbeszélő szöveg szemantikai vizsgálata.

Modern filológiai füzetek, 53. Budapest, Akadémiai, 1995.

-Bevezetés a drámai és az elbeszélő szövegek összehasonlító vizsgálatához. pp. 9-44.

február 11.

 

2. a. Maár Judit: A drámai…

        Az elbeszélő szöveg szemantikai struktúrájának sajátosságai. pp. 98-148

    b. Darío Villanueva: Metodología del comentario narrativo (fmásolat)

    c. Antonio Muñoz Molina: El hombre sombra (narratológiai elemzés, események,

       fábula/historia, aktánsi viszonyok, tér és idő)

március 4.

 

3. a. Angyalosi Gergely: Az intertextualitás kalandja

        Helikon, 1995/1-2. pp. 3-9

    b. Gérard Genette: Transztextualitás

        Helikon, 1995/1-2. pp. 82-90

    c. Amelia Sanz Cabrerizo: La noción de intertextualidad de hoy (fénymásolat)

    d. Antonio Muñoz Molina: El hombre sombra (narratológiai elemzés, narrátor és

    fokalizáció, narratív beszédregiszterek, paraliterális kódok)

március 18.

 

4. Bókay Antal: Irodalom a modern és a posztmodern korban

    Budapest, Osiris, 1997.

    a. A dekonstrukció filozófiája-Derrida. pp. 353-384

    b. A dekonstrukció irodalomelmélete. pp. 385-418. 

    c. Bényei Tamás: Dekonstrukció és narratológia (és Borges)

    http://epa.niif.hu/00000/00002/00079/benyei.htm

    d. Bényei Tamás: Az olvasó aki saját labirintusában halt meg (A dekonstrukciós olvasásról)

    Alföld, 1995/10. pp. 32-51

április 1.

 

5. a.Thomka Beáta: Narratív és figuratív regényolvasatok

   http://epa.oszk.hu/00000/00002/00038/thomka.html

    b. Thomka Beáta: Narratológia

    Beszél egy hang. Elbeszélők poétikák. Budapest, Kijárat kiadó, 2001. pp. 157-211.

    c. Antonio Muñoz Molina: La poseída (narratológiai elemzés, események,

       fábula/historia, aktánsi viszonyok, tér és idő)

április 15.

 

6. a. Scholz László: Latin-amerikai irodalomelmélet?

     Helikon, 1999/3. pp. 323-331

     b. Carlos Rincón: Az irodalom fogalmának jelenlegi változása

     Helikon, 1999/3. pp. 362-371

     c. Antonio Cornejo Polar: A latin-amerikai irodalomkritika problematikus feladatai:

     előtanulmány

     Helikon, 1999/3. pp. 398-404

     d. Raúl Bueno: A latin-amerikai irodalmak elméletének célja és követelményei

     Helikon, 1999/3. pp. 413-423.  

     e. Antonio Muñoz Molina: La poseída (narratológiai elemzés, narrátor és

    fokalizáció, narratív beszédregiszterek, paraliterális kódok)

április 29.

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.